سفارش تبلیغ
صبا

سیستم اطلاعاتی مدیران ارشد EIS

به دلیل این که بیشتر سیستم های پشتیبان تصمیم گیری شخصی (DSS) برای حمایت از کار متخصصین و مدیران میانی ساخته شده اند، این سیستم ها پاسخگوی نیاز های اولیه مدیران ارشد نبوده اند. از این رو سیستم های اطلاعاتی مدیران ارشد (EIS) طراحی شدند. این سیستم ها به مدیران کمک می کنند تا بر مشکلات و فرصت ها متمرکز شوند و مدیران ارشد را در تدوین برنامه ریزی استراتژیک کمک می نمایند. در واقع سیستم اطلاعاتی مدیران ارشد نوع تخصصی شده ای از سیستم های DSS می باشند.
دسترسی به مقدار بسیار زیادی از اطلاعات خارجی و داخلی سازمان، نمایش دادن خلاصه اطلاعات به صورت رنگی، قابلیت عمق کاری داده ها و کنترل آسان سیستم از جمله خصوصیات سیستم های EIS است.
دسترسی داشتن به انواع داده ها از مهم ترین وظایف سیستم های اطلاعاتی مدیران ارشد محسوب می شود. سیستم های اطلاعاتی مدیران ارشد مانند سایر سیستم های پشتیبان تصمیم گیری بر اساس استخراج داده ها کار می کنند و به پایگاه داده سازمان نیز دسترسی دارند.

EIS 

عوامل داخل و خارج سازمانی موثر برای به کار گیری سیستم های EIS

 • افزایش رقابت
 • ضروری بودن دسترسی داشتن به پایگاه داده
 • توسعه دادن قانون های دولتی 
 • نیاز داشتن به اطلاعات به هنگام
 • نیاز به بهبود بخشیدن ارتباطات
 • دسترسی داشتن آسان به داده های عملیاتی
 • به روز رسانی عمل کرد های مختلف
 • دسترسی داشتن به اطلاعات صحیح

مزیت های سیستم EIS

 • طراحی مناسب برای مدیران ارشد
 • طراحی مورد رضایت کاربران
 • تاکید داشتن بر پشتیبانی از تصمیمات مدیران سطوح بالا
 • اراده دادن ابزار هایی برای انتخاب، استخراج و پالایش اطلاعات
 • ارائه دادن گزارشات مختلف از جمله عمق کاوی داده ها و جستجوی موردی