سفارش تبلیغ
صبا

بررسی روش های انتقال اطلاعات در مودم

مودم دستگاهی است که به وسیله آن می توان دو کامپیوتر را از طریق خطوط تلفن، به منظور تبادل اطلاعات به هم وصل کنیم. در واقع وظیفه اصلی مودم، تبدیل سیگنال های دیجیتال به آنالوگ و بر عکس می باشد.

انواع استاندارد مودم ها

برای آن که مودم هایی که سازندگان مودم تولید می نمایند با مودم های تولیدی شرکت های دیگر سازگار باشد، از استاندارد های تعریف شده ای تبعیت می کنند. در این استاندارد ها روش فشرده سازی و سرعت تبادل اطلاعات و موارد دیگر در نظر گرفته می شود که در تبادل اطلاعات بین دو نقطه موثر است.
1- V-32: سرعت این استاندارد kbps 14400 است.
2- V-34: سرعت این استاندارد kbps 28800 است.
3- V-90: سرعت این استاندارد kbps 33600 است.
4- V-92: سرعت این استاندارد kbps 56000 است.
5- V-94: سرعت این استاندارد kbps 118000 است.
در حالت کلی مودم ها به دو صورت می توانند ارسال اطلاعات را انجام دهند:

روش غیر هم زمانی

این سیستم که بیشتر توسط مودم های خانگی مورد استفاده قرار می گیرد، از روش غیر هم زمانی برای تبادل اطلاعات استفاده می کند. در این نوع تکنولوژی، اطلاعات در قالب بسته های 8 بیتی از سایرین جدا می شوند و دو کامپیوتر هر زمان که آماده ارسال باشند، اطلاعات خود را می فرستند.

روش هم زمانی

این تکنولوژی برای ارسال اطلاعات، از زمان بندی های خاصی که قبلا مشخص شده استفاده می نماید. در این تکنولوژی، برای ارسال اطلاعات بین دو نقطه همزمانی ایجاد می شود. هزینه پیاده سازی این نوع تکنولوژی زیاد است و بیشتر در خطوط دیجیتال از آن استفاده می گردد.